Category: ความรู้รอบตัว

เชี่ยวชาญเรื่องการทานผักให้ได้ประโยชน์ ผ่านความรู้รอบตัว

การบริโภคผัก ผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างสูง แต่รู้หรือไม่ว่า ผักที่อาจสร้างประโยชน์ได้นั้น จะต้องเป็นเหตุให้สุกเหมือนกับอาหารประเภทอื่น ๆ