สาระน่ารู้ดี ๆ เกี่ยวข้องแนวทางดับกลิ่นเหม็นข้างในตู้กับข้าว

สาระน่ารู้เยี่ยม ๆ ภายในวันนี้ ดูเหมือนเป็นความรู้หรือเทคนิคสำหรับแม่บ้าน ที่ช่วยเหลือให้คุณแม่บ้านเองสามารถดับกลิ่นเหม็น ที่ส่วนมากจะติดในตู้กับข้าวได้หมดไป โดยที่เราไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดตู้มากเกินควร โดยการเอาปูนขาวมาใส่ภายในภาชนะแล้วนำไปวางไว้ตามจุดไหนจุดหนึ่งของตู้กับข้าวก็ได้ แนวทางนี้จะอาจช่วยให้กลิ่นที่ติดอยู่ภายในตู้กับข้าวนั้นหายไปได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องวางไว้ราวๆ 4-6 ชั่วโมง ทำให้กลิ่นเหม็นนั้นไม่อยู่เลย พร้อมทั้งจะจางให้ไปในเวลาราวๆ 2-3 วัน เพียงเท่านี้ตู้กับข้าวในบ้านท่านก็จะไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นติดเลย ทางที่ดีท่านไม่ควรจะนำของกินที่มีกลิ่นแรงเอาไปไว้ในตู้กับข้าว สาระน่ารู้ก็เพราะว่าอาจจะทำให้ตู้กับข้าวของคุณนั้นมีกลิ่นที่ไม่น่าปลื้มได้เลยคะ   ปัญหากลุ่มนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบ้าน ก็เพราะว่าในทุก ๆ บ้านมักจะมีตู้กับข้าวกันอยู่แล้ว พร้อมกับแน่นอนที่ตู้กับข้าวนั้น คงมีเกล็ดเหม็นเข้ามารบกวนก็ได้ ก็เพราะว่า อาหารที่เราได้เอาไปใส่ในตู้นั้นมักจะมีอาหารที่มีกลิ่น คงเป็นเหตุให้ตู้กับข้าวมีกลิ่นติดอยู่ก็เป็นได้ ทางที่ดีท่านลองหาข้อมูลเกี่ยวข้องสาระน่ารู้มากมาย มาศึกษากันดูว่าวิธีไหนมั่งที่จะอาจช่วยให้กลิ่นนั้นหมดไปได้ ทั้งนี้การที่มีกลิ่นเน่าเหม็นติดตู้กับข้าวส่วนมากมักนำผ้ามาเช็ดตู้ทำความสะอาดหรือนำที่ดับกลิ่นมาดับให้กลิ่นหมดไป แต่ไม่ว่าอย่างใดในการชำระล้างหรือว่านำที่ดับกลิ่นมาดับก็ยังไม่หมดกลิ่นอยู่ดีจึงหาแนวทางหลากหลาย มาดับกลิ่นให้หายไป