Category: เพลงใหม่

เพลงใหม่ ๆ ที่ดีพร้อมกับมีศักยภาพ คือเพลงที่ครองใจผู้รับฟังได้อย่างลึกล้ำ

ผู้ผลิตบทเพลงของไทยคงมีช่วงเวลาภายในการกักเก็บตัวอยู่บ้าง เพื่อใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่งในการผลิตบทเพลงใหม่ ๆ ที่ดีพร้อมทั้งมีคุณภาพอย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าการสร้างแนวทางด้วยการผลิตเพลงใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าบทเพลงใหม่ ๆ